1-årig utbildning i KBT

Den 1-åriga utbildningen i kognitiv beteendeterapi är vår populäraste utbildning just nu. Anledningen till dess popularitet är att den är användbar i så många olika sammanhang. Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg i ditt arbete med människor. Den passar dig som jobbar inom coaching, behandling, utbildning, personalhantering och liknande områden.

  • Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning.
  • Med den kognitiva beteendeterapins verktyg kan du bättre bemöta andra och leda problemlösning människor emellan.
  • Du lär dig att förstå varför vi beter oss som vi gör och kan därför skapa positiv förändring i din omgivning och i ditt yrke.

Utbildningens målsättning

Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Efter slutförd utbildning har deltagaren tillförskaffat sig kunskaper som är användbara i privatliv men främst inom arbetslivet. Utbildningen är en bra grund för vidareutbildning, exempelvis till ”Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)”.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är en ren distansutbildning där inlärning sker via vår utbildningsportal som deltagaren har tillgång till via sin dator eller surfplatta. Portalens utbildningsmaterial består av videoföreläsningar, textinlärning, övningar och quiz. Deltagaren har även möjlighet att ställa frågor kring innehållet och chatta med utbildare och andra deltagare genom de verktyg som finns i portalen. I slutet av varje termin görs en examination. Efter genomgången godkänd utbildning erhålls utbildningsintyg.

Innehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och kompletterande litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi, dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och även få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten innehåller analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Examination och avslut

Varje termin avlutas med en examination via vår utbildningsportal eller digitala inlämningsuppgifter. Vid godkänt resultat av båda dessa examinationer erhålls ett utbildningsintyg.

Behörighetskrav

Gymnasiekunskaper i svenska och engelska.

Litteratur

Utbildningen innehåller ingen obligatorisk litteratur. Vi tillhandahåller dock en litteraturlista med rekommenderade böcker som ett komplement till utbildningsportalens innehåll. Denna litteratur finns att köpa och även låna på många bibliotek. Kostnad för litteraturen ingår inte i utbildningskostnaden.

Examination

Examination hålls i slutet av varje termin. Deltagaren har inte tillgång till utbildningsmaterialet under examinationen. För att få ett utbildningsintyg efter slutförd utbildning krävs att deltagaren får godkänt på bägge examinationer.

Ledning

Utbildningsansvarig

Elizabeth Ekman – Leg. Psykoterapeut

Andreas Agnblad Claeson – Assisterande utbildningsansvarig

Utbildningskostnad

Pris: 23 125kr (ink moms)
I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Kurslitteratur ingår ej.

Pris ex. moms: 18 500kr

Kommande kursstarter:

2020-01-13
2020-04-06
2020-09-07

Pris:

23 125kr
(ink moms)

Studieform:

Distans

Omfattning:

2 terminer

GÅ TILL ANSÖKAN
Kommande kursstarter:

2020-01-13
2020-04-06
2020-09-07

Pris:

23 125kr
(ink moms)

Studieform:

Distans

Omfattning:

2 terminer

GÅ TILL ANSÖKAN

Svar på vanliga frågor

Utbildningen är en kompetenshöjande utbildning, det är ingen yrkesutbildning. Du blir mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och utvecklar nya kunskaper och förmågor som kan vara till stor nytta i ditt arbete.

Vi ses helst att du skickat in din ansökan ett par veckor innan utsatt kursstart, men vi accepterar ansökningar ända fram till startdatumet. Om du vill veta om det fortfarande finns lediga platser kan du kontakta utbildningsansvarig som kan besvara om du kan bli antagen till önskat startdatum. Skulle klasserna vara fulla och det är stor efterfrågan kan vi troligen starta en extra klass.

Studietakten uppskattas till 20% av en heltidsutbildning. De flesta har inga problem att hantera utbildningen vid sidan av ett heltidsarbete.

Vår 1-åriga utbildning i KBT är en ren onlineutbildning, vilket innebär att all inlärning sker via vår utbildningsportal och inte på någon ort. Varje deltagare får en egen inloggning till utbildningsportalen. Eftersom utbildningsportalen är tillgänglig överallt så länge som man har tillgång till internet, väljer man själv var man befinner sig när man studerar.

Det varierar ganska mycket. Vissa betalar själva som privatperson, vissa via sitt eget företag, vissa får utbildningen betald av sin arbetsgivare.

Ja, det kan du. Vi erbjuder delbetalning i samarbete med Human Finans. Du kan läsa mer om det på sidan om delbetalning eller ansöka på vår profilsida hos Human Finans.

Delbetala din utbildning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar. Delbetala räntefritt i upp till 24 månader. Du väljer själv det upplägg som passar dig bäst.

LÄS MER OM DELBETALNING

Utbildningen hittas även på

Gör en intresseanmälan

Elizabeth Ekman

Utbildningsansvarig & Leg. Psykoterapeut (KBT)

Andreas Agnblad Claeson

Ass. utbildningsansvarig & KBT-terapeut