Orienteringsutbildning i KBT

Den här utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken på kognitiv beteendeterapi och vill lära dig vad det innebär och hur det fungerar. Du får en insyn i och förståelse för de tekniker som används vid behandling av många olika typer av psykologisk problematik. I dagens samhälle där större krav ställs på att kunna kommunicera och förstå mänskligt beteende blir kunskaperna utbildningen ger dig användbara i ditt dagliga arbete.

  • Du lär dig hur du bättre kan förstå och påverka beteenden och emotioner och hur du blir bättre på att kommunicera.
  • Utbildningen ger dig verktyg att kunna hjälpa andra hantera svåra känslor som bland annat skam - rädsla - ilska - sorg och att förändra negativa mönster och beteenden.
  • Går du som privatperson i KBT-behandling ger utbildningen dig en förståelse för tekniker och teori som kan hjälpa dig i din egen behandling.

Utbildningens målsättning

Deltagaren ska efter slutförd utbildning ha fått grundläggande kunskaper i KBT, det vill säga inlärningspsykologi, kognitiv teori, samtalsmetodik och en kunskap om olika emotionella problem ur ett KBT-perspektiv. Kunskaperna deltagaren får är användbara i både privatliv och arbetsliv. Utbildningen är meriterande vid ansökningar till vidareutbildning inom KBT.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över fem veckor och är en ren onlineutbildning. Detta innebär att all inlärning sker via vår utbildningportal och kräver att deltagaren har tillgång till en dator eller surfplatta med bra internetuppkoppling. I portalen har deltagaren möjlighet att ställa frågor till utbildare och kommunicera med andra som går utbildningen samtidigt via de verktyg som finns i portalen. Deltagaren erhåller ett utbildningsintyg när de genomfört utbildningens samtliga moment.

Innehåll

Introduktion

Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.

KBT-relaterade teorier

Genomgång av kognitiv teori och inlärningspsykologisk teori vilket lär studenten att kunna förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och även få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Momentet har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys. Ledande symtombaserade KBT-modeller studeras.

Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Behörighetskrav

Utbildningen har inga behörighetskrav. Men för att klara utbildningen utan assistans rekommenderar vi goda kunskaper i svenska.

Ledning

Utbildningsansvarig

Elizabeth Ekman – Leg. Psykoterapeut, utbildare

Utbildningskostnad

Pris: inom kort
I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz.

Nästa kursstart:

hösten 2020

Pris:

inom kort

Studieform:

Online

Omfattning:

5 veckor

ANMÄL DIG
Nästa kursstart:

hösten 2020

Pris:

inom kort

Studieform:

Online

Omfattning:

5 veckor

ANMÄL DIG

Vill du fråga oss någonting?

Kontakta oss

Elizabeth Ekman

Utbildningsansvarig & Leg. Psykoterapeut (KBT)

Andreas Agnblad Claeson

Ass. utbildningsansvarig & KBT-terapeut