Anmälan till Orienteringsutbildning i KBT

Roligt att du vill gå en av våra utbildningar. Fyll i dina uppgifter och läs köpvillkoren noga. Godkännande av villkoren är en förutsättning för att kunna anmäla sig till utbildningen. När du skickat in din anmälan får du en verifiering till angiven e-postadress. Vi återkommer sedan inom kort med den information du behöver inför utbildningsstart, inloggning till utbildningsportal och betalningsinformation.

Personuppgifter

Faktureringsadress
Samma som ovanAnge faktureringsadress

Tidigare utbildning / arbetslivserfarenhet (frivilligt)

[mpc_accordion preset="mpc_preset_1" content_preset="_mpc_preset_0" auto_indent="" opened="0" title_font_color="#343434" title_font_size="18" title_font_transform="none" title_font_align="left" title_background_color="#e8f9f9" title_padding_divider="true" title_padding_css="padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:20px;padding-left:20px;" title_margin_divider="true" title_margin_css="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;" hover_title_color="#f9686f" content_font_align="left" content_background_color="#e8f9f9" content_padding_divider="true" content_padding_css="padding-top:10px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:40px;" content_margin_divider="true" content_margin_css="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;" border_css="border-color:#d2f4f4;" margin_divider="true" margin_css="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;" mpc_icon__transition="fade" mpc_icon__icon="eti eti_plus" mpc_icon__icon_color="#343434" mpc_icon__icon_size="20" mpc_icon__hover_icon="eti eti_minus-06" mpc_icon__hover_icon_color="#f9686f"][mpc_accordion_tab title="Läs igenom och godkänn våra köpvillkor"]

Köpvillkor för utbildningen

Ångerrätt

  • Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du rätt att ångra dig och avregistrera din anmälan. Detta gör du genom att meddela oss senast 21 dagar efter det att KBT-utbildarna bekräftat att du fått ett plats i din valda utbildning.
  • Avbokning sker via e-post (hej@kbtutbildarna.se), brev eller muntligt.
  • Ditt meddelande ska innehålla dina personuppgifter, vilken utbildning du anmält dig till samt kontouppgifter och bankinformation för det bankkonto vi ska sätta in återbetalningen på. Sker avbokningen enligt ångerrättens regler har du rätt att få hela avgiften återbetald.

Tillbakatagande av anmälan

  • Förutom ovan nämnda regler för ångerrätt är anmälan bindande.
  • Tillbakatagande av anmälan efter att ångerrätt förfallit men innan utbildningens start resulterar i att vi tar ut en administrationsavgift på 10% av utbildningsavgiften (dock lägst 100kr).
  • Vid avbruten påbörjad utbildning återbetalas ingen del av avgiften.
  • Behöver man avbryta utbildningen av personliga skäl ges möjlighet att fortsätta utbildningen vid senare tillfälle, avgift återbetalas ej.

Inställd utbildning

  • I det fall KBT-utbildarna tvingas ställa in en utbildning görs detta senast 3 veckor innan utsatt startdatum. Utbildningsavgiften återbetalas då i sin helhet.
  • Om startdatum skjuts upp har du rätt att dra tillbaka din anmälan och få tillbaka betald utbildningsavgift. Notera att detta inte gäller om utbildningen annonserades med flexibelt startdatum.
  • Vid inställd utbildning ersätter KBT-utbildarna inte eventuella utlägg vid sidan av utbildningsavgiften.
[/mpc_accordion_tab][/mpc_accordion]